Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

ĐUÔI ĐÈN CẢM ỨNG ELITEK EIRS 01

Mã Sp: Elitek01

-  Chuôi đèn cảm biến chuyển động Elitek EIRS 01
-  Đèn tự động bật sáng khi có người đến gần. Dùng được cho các loại bóng chuôi tròn.

0886626637