Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG CAMERA WD10PURX

 Dung lượng 1TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame

0886626637