Ô CỨNG CHUYÊN DỤNG CAMERA WD20PURX

Dung lượng 2TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame

0886626637